Picture: Freepik

Warisan Rasulullah untuk Umatnya

Walaupun harta rampasan perang serta pembendaharaan dunia dari kemenangan yang diberikan Allah ‘Azza wa Jalla kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terus mengalir, namun Rasulullah tidak mewariskan sesuatu pun kepada umatnya, tidak dinar maupun dirham. Yang beliau wariskan kepada umatnya adalah ilmu, itulah warisan nubuwwah. Barangsiapa ingin mengambilnya, maka berlomba-lombalah untuk mengambilnya dan selamat berbahagia menerima warisan yang agung itu.

Aisyah menuturkan, “Rasulullah tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak pula unta. Beliau tidak mewasiatkan harta apa pun.” (Diriwayatkan oleh Muslim). []

 

Sumber: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim. Yaumun fi Bait ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sehari di Kediaman Rasulullah. Jakarta: Darul Haq.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Nabi Ibrahim Hanya Meninggikan Bangunan Kabah, Bukan Membuat Pondasi

Sebenarnya, yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah meninggikan Ka'bah, karena fondasi Ka'bah telah ada sebelumnya.

you're currently offline