Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Wahai Rasulullah, Bertakwalah kepada Allah

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata, “Ali bin Abi Thalib mengirimkan emas dari Yaman di dalam kulit yang disamak dengan biji qarzh yang tidak dihasilkan dari tanah Yaman kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

Lalu Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam membagikannya kepada empat orang, `Uyainah bin Badar, Aqra’ bin th-Thufail. Kemudian seseorang Habis, Zaid Al-Khail, dan yang keempat mungkin Alqamah atau ‘Amir. dari shahabatnya berkata, ‘Kami lebih berhak dari orang-orang ini.’

Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, maka beliau berkata, ‘Tidakkah kalian mempercayaiku? Padahal aku adalah orang yang dipercayai oleh Dzat yang ada di langit. Setiap pagi dan sore, kabar langit datang kepadaku.’

Lantas seseorang yang bermata cekung, berpipi tebal, berkening lebar, berjanggut lebat, berkepala botak, dan mengenakan kain sarung yang dilipat berdiri lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah.’

Beliau berkata, ‘Celakalah engkau, bukankah aku makhluk bumi yang lebih bertakwa kepada Allah?’

Kemudian laki-laki itu berbalilk pergi. Khalid bin Al-Walid berkata, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah kutebas batang lehernya?’

Beliau menjawab, ‘Tidak, mungkin saja ia orang yang melakukan shalat.’

Lalu Khalid berkata, ‘Betapa banyak orang yang shalat mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di hatinya.’

Beliau berkata, ‘Aku tidak diperintah untuk memeriksa hati manusia dan tidak juga membelah perut mereka.’

Kemudian beliau melihat kepada orang itu dengan memalingkan lehernya. Beliau lalu berkata, ‘Sesungguhnya dari keturunan (orang) ini akan ada kaum yang membaca kitab Allah sampai basah (bibirnya) yang tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari (ketaatan) agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya.’

Dan aku mengira beliau berkata, ‘jika aku mendapati mereka, aku pasti akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Tsamud.’” (HR. Al-Bukhari: 4351, Al-Fath: 8/84-87) []

Sumber: Ringkasan Shahih Bukhari/ Penulis: Imam Az-Zubaidi/ Penerbit: Insan Kamil, 2013

Artikel Terkait :

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More