Picture: wallpaperweb.org

Ummu Haram binti Milhan, Wanita di Perang Qabrus

Dialah Ummu Haram binti Milhan. Beliau adalah saudari Ummu Sulaim bibi dari Anas bin malik. Beliau istri dari salah seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Shamit.

Ummu Haram merupakan wanita yang terhormat, beliau masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW serta ikut berhijrah.

Ummu Haram berangan-angan untuk menyertai peperangan bersama mujahidin yang menaiki kapal untuk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatannya kepada Allah saja.

Allah mengabulkan angan-angan dari Ummu Haram dan mewujudkan cita-citanya. Tatkala menikah dengan Ubadah bin Shamit, mereka keluar untuk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahidnya dalam perang Qabrus.

Suatu ketika Ummu Haram keluar bersama dengan suaminya untuk berperang. Tatkala telah melewati laut, beliau naik seekor hewan kemudian hewan itu melemparkan beliau ke tanah hingga wafat. Peristiwa tersebut terjadi ketika perang Qabrus. Sehingga Ummu Haram dikuburkan di sana. []

Sumber: Mereka Adalah para Shahabiyat/ Penulis: Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, dkk/ Penerbit: At-Tibyan/ Juli, 2012

About Erna Iriani

Indonesian Muslimah | Islamic Graduate Student | "Jangan menjadi gila karena cinta kepada seseorang, atau ingin menghancurkan seseorang karena kebencian." (Umar bin Khatab)

Check Also

Teruslah Maju, Wahai Rasulullah

Sa'ad bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Anshar, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?"

you're currently offline