Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi
Browsing Tag

zainab binti Jahsy

Dinikahkan langsung Oleh Allah

"Dan Tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan–urusan mereka. Dan barangsiapa yang…

you're currently offline