Tag Archives: muhammad

Yang Menyandang Gelar Al-amin

Guna menutupi keperluan hidupnya sehari-hari, beliau mencari nafkah sendiri lantaran kedua orangtuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Ya, keadaan membuatnya dewasa lebih cepat.

Read More »

Berapakah Jumlah Para Nabi Itu?

Tapi berapa banyakkah jumlah para nabi dan rasul itu? Tentang hal ini, Abu Dzarr al-Ghiffari r.a. menuturkan: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu?"

Read More »

you're currently offline