Tag Archives: Kaum Muhajirin

Kaum Anshar Marah kepada Rasulullah

"Apakah kalian semua tidak rela hati, wahai orang-orang Anshar, apabila orang-orang tersebut pergi membawa unta dan kambing, sedang kamu pulang dengan membawa Rasulullah ke negeri kamu?

Read More »

Masjid dengan 3 Pintu

'Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia mendatang, Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Kaum Anshar dan Muhajirin.’

Read More »

you're currently offline