Tag Archives: Hamzah bin Abdul Muthalib

Turunnya Surah An-Nahl Mampu Menenangkan Rasulullah

Para sahabat pun berseru murka, “Demi Allah, sekiranya pada suatu waktu nanti kita diberi kemenangan oleh Allah terhadap mereka, maka akan kita cincang mayat-mayat mereka seperti yang belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun.”

Read More »

Syuhada yang Dishalati Hingga 70 kali

Dialah Asadullah (Singa Allah, Nama aslinya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Wahsyi terus-menerus mengawasi Hamzah bin Abdul Muthalib. Singa Allah itu berjuang mati-matian menumpas musuh. Itulah kisah sahabat Nabi yang sangat berani menerjang musuh di medan peperangan.

Read More »

Pembunuh Singa Allah Masuk Surga (Bagian 1)

Wahsyi berkata, "Ya. Hamzah telah membunuh Thu'aimah bin 'Adi bin Al-Khiyar di perang Badar. Tuanku, Jubair bin Muth'im berkata kepadaku, `Jika engkau membunuh Hamzah, demi pamanku, maka engkau merdeka.’

Read More »

you're currently offline