Tag Archives: Abu Bakar As-Shiddiq

Ke manakah Rasulullah Melarikan Diri?

Perjalanan tersebut ditempuh sekitar 5 mil hingga sampailah di sebuah gunung yang disebut Gunung Tsaur. Ini termasuk jalan menanjak, sulit dan berat, banyak bebatuan besar yang harus dilewati.

Read More »

Saat Para Sahabat Mendengar Kabar Wafatnya Abu Bakar

Mendengar kabar wafatnya Abu Bakar, para sahabat langsung datang ke kediaman duka. Selepas dimandikan oleh istrinya, Asma' binti Umais, dan putranya, Abdurrahman, kemudian jenazah Abu Bakar dibawa ke Masjid Nabawi, Madinah dengan tempat pembaringan yang dulu dipakai Rasulullah.

Read More »

Rasulullah, Abu Bakar, Umar: Aku Lapar

Tujuh purnama sudah lewat, masjid yang dibangun Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berdiri. Dengan berdirinya masjid tersebut, Yastrib sesungguhnya berubah menjadi kota yang begitu ramai dan pesat perkembangannya. Semua orang Yatsrib sepertinya setuju bahwa belum pernah kota mengalami kemajuan dan gairah sedemikian rupa sebelum kedatangan Rasulullah tersebut. Rumah yang paling dekat dengan …

Read More »

Tatkala Umar dan Abu Bakar Shalat Malam

Bila berbicara kisah sahabat Nabi maka kita akan disuguhkan dengan peristiwa-peristiwa istimewa para sahabat Nabi tersebut. Sejak menyatakan masuk Islam, Abu Bakar al-Shiddiq r.a. dengan Umar bin Khaththab selalu melewatkan malam-malamnya dengan shalat dan zikir kepada Allah.

Read More »

you're currently offline