Picture: designbyhumans.com

Siapakah Zaid bin Tsabit?

Zaid bin Tsabit an-Najjari adalah salah satu sahabat Rasulullah.

Saat berusia 11 tahun, Zaid bin Tsabit telah menghafal 11 surah al-Qur’an. Daya ingat yang kuat pada diri Zaid, membuat Rasulullah memercayainya untuk menuliskan wahyu yang datang kepada Rasulullah.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan ‘Umar, Zaid bin Tsabit diamanahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali al-Qur’an daIam satu mushaf.

Zaid bin Tsabit telah meriwayatkan sembilan puluh dua hadits, yang lima di antaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, empat hadits oleh Bukhari saja, dan satu hadits oleh Muslim saja.

Zaid bin Tsabit diangkat menjadi bendahara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada masa Khalifah ‘Utsman, Zaid bin Tsabit diangkat menjadi pengurus Baitul Mal. ‘Umar dan Utsman juga memercayakan Zaid bin Tsabit menggantikan dirinya sebagai khalifah sementara ketika mereka menunaikan haji.

Zaid bin Tsabit meninggal tahun 15 Hijriah. Putranya, Kharijah bin Zaid, menjadi seorang tabi’in besar dan’ salah satu di antara tujuh ulama fiqih Madinah pada masanya.

Sumber: The Golden Story of Umar bin Khaththab/ penulis: DR. Ahmad Hatta, MA/ Penerbit: Maghfirah Pustaka/ April 2014

About Erna Iriani

Indonesian Muslimah | Islamic Graduate Student | "Jangan menjadi gila karena cinta kepada seseorang, atau ingin menghancurkan seseorang karena kebencian." (Umar bin Khatab)

Check Also

Enam Pelajaran dari Dokter Hati

Karena saya termasuk makhluk bergerak, maka saya tidak peru menyibukkan hatiku dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Dzat yang Maha Kuat dan Kokoh.

you're currently offline