Picture: Pinterest

Sebab Diberi Nama Muhammad

Kehadiran Muhammad di bumi adalah anugerah yang membuat butiran-butiran pasir dan debu gurun menjadi laksana mutiara. Jejak langkahnya menyejukkan padang tandus, laksana taman syurga yang mem bangkitkan rindu untuk selalu dikunjungi. Pengetahuan yang diajarkannya terus-menerus mengalirkan hikmah dan kearifan, laksana telaga zamzam yang tidak pernah kering sepanjang zaman.

Hari ketujuh kelahiran baginda, seekor domba disembelih oleh Abdul Muthalib sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Hari itu dihadiri oleh orang Quraisy, dan pamannya. Lalu kakeknya, Abdul Muthalib menamakan cucunya itu sebagai ‘Muhammad’. Ketika ditanya mengapa Abdul Muthalib memberikan nama demikian, padahal nama itu jarang digunakan oleh orang Arab pada waktu itu.

Abdul Mutalib menjawab, “Aku berharap dia terpuji di syurga maupun di bumi” []

Sumber: Indahnya Cinta Rasulullah/ Penulis: Harun Arrasyid Haji Tuskan/Penerbit: Karya Bestari/2013

About Erna Iriani

Indonesian Muslimah | Islamic Graduate Student | "Jangan menjadi gila karena cinta kepada seseorang, atau ingin menghancurkan seseorang karena kebencian." (Umar bin Khatab)

Check Also

Nabi Ibrahim Hanya Meninggikan Bangunan Kabah, Bukan Membuat Pondasi

Sebenarnya, yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah meninggikan Ka'bah, karena fondasi Ka'bah telah ada sebelumnya.

you're currently offline