Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Saat Umar bin Abdul Aziz Menengahi Persoalan Sengketa Tanah

Setelah Umar bin Abdul Aziz menduduki kursi kekhalifahan, Umar didatangi seorang laki-laki penduduk Himsh. la berkata, “Abbas bin Walid bin Abdul Malik telah merampas tanahku, dan pada saat itu Abbas terlihat sedang duduk-duduk.”

Lalu Abbas berkata, “Aku telah dianugerahi hak kepemilikan tanah oleh Amirul mukminin Walid bin Abdul Malik. Bahkan Walid telah memberikan kitab (surat tanah) itu kepadaku.”

Lalu orang laki-laki itu berkata, “Aku meminta kepadamu wahai khalifah berdasarkan kitab Allah.”

Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz berkata, “Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti daripada kitab (surat tanah) dari Walid. Berdirilah wahai Abbas. Lalu kembalikan kepada hal semula. Engkau telah menghilangkan haknya dan sekarang kembalikan lagi tanah itu kepadanya.” []

Sumber: Kisah – Kisah Islam Yang Menggetarkan Hati/ Penulis: Hasan Zakaria Fulaifal/ Qultum Media

Artikel Terkait :

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More