Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Runtuhnya Benteng Penolong Rakyat

156

Tibalah hari di mana Al-Faruq atau Umar bin Khathtab terbunuh dengan tikaman seorang budak yang berpura-pura masuk Islam. Ia bernama Abu Lu’lu’ah Al-Majusi, ia ditawan lalu dijadikan budak yang bekerja untuk Al-Mughirah bin Syu’bah, salah seorang sahabat Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam yang memimpin Basrah.

BACA JUGA: Saat Umar Ditikam Abu Lu’luah

Bakat seninya membuat sang majikan menyurati Khalifah Umar untuk memperbolehkan Abu Lu’lu’ah tinggal di Madinah. Penikaman terjadi ketika akan melaksanakan shalat Subuh. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.

Read More

Alasan Umar Memberhentikan Hakim yang Adil

Abdullah bin Abbas suatu ketika ditanya, “Umar menurutmu seperti apa?”

BACA JUGA: Berapa Gaji Umar bin Khattab?

Ia menjawab, “Semoga Allah merahmati Abu Hafsah. Demi Allah, ia adalah sekutu Islam, tempat anak-anak yatim bernaung, tempat iman, puncak kebaikan, tempat berkumpul orang-orang lemah tak berdaya, dan benteng pertahanan para khalifah. Ia benar-benar sebuah benteng penolong rakyat, menunaikan hak Allah dengan sabar dan mengharap pahala hingga memenangkan agama. Ia menaklukan berbagai negeri, nama Allah disebut-sebut di berbagai bukit dan lembah. la tunduk kepada Allah baik saat senang maupun susah, pandai bersyukur kepada Allah setiap saat, dan Allah menimpakan penyesalan hingga hari kiamat bagi siapa pun yang benci padanya.” []

Sumber: Syaikh Mahmud al-Mishri. Agustus 2016 Biografi 35 Shahabiyah Nabi. Ummul Qura.

Artikel Terkait :

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More