Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Rasulullah: Fitnah Apakah yang Diturunkan Allah pada Malam Ini?

Driwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, lbn Majah, al-Hakim dengan menyatakannya sebagai hadits shahih atas syarat al-Bukhari dan Muslim, dan diakui oleh az-Zahabi serta Albani, dari Abu Musa al-Asy’ari, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam bersabda, “Sebelum datangnya Hari Kiamat akan muncul bencana seperti malam yang gelap gulita, di mana seseorang beriman pada pagi hari menjadi kufur pada sorenya, atau ia beriman pada sore hari dan kufur pada paginya.

Orang yang duduk selama masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berjalan selama masa itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busurmu, putuskanlah tali busurmu, dan tebaskan pedangmu pada batu. Jika orang-orang kemudian mendekati salah satu di antara kalian, hendaklah ia menjadi seperti satu dari dua anak Adam yang lebih baik. (maksudnya, kematian lebih baik daripada terlibat dalam huru-hara).”

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari adalah dari Ummu Salamah, ia berkata, “Suatu malam, Rasulullah Shallallahu salaihi wasallam bangun dari tidurnya dalam kondisi terkejut.

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Maha Suci Allah. Fitnah apakah yang diturunkan (Allah) pada malam ini?

“Dan, perbendaharaan (rahmat) apakah yang dibuka?!

“Bangunkanlah (dalam riwayat lain disebutkan, siapakah yang membangunkan) para penghuni kamar (maksudnya istri-istrinya sehingga mereka menunaikan shalat). Sungguh banyak orang yang berpakaian di dunia, namun telanjang di akhirat.”

Dipaparkan jika suatu malam Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam terbangun dari mimpinya, karena ia melihat berbagai macam fitnah seperti gelapnya malam. Maka, ia membangunkan para istrinya untuk melaksanakan shalat malam. []

Sumber: Fitnah Para Sahabat /Penulis: Abu Ahmad Muhammad Bin Hassan/Penerbit:Mirqat,2016 

Artikel Terkait :

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More