Foto: iStock

Membela Kehormatan Orang Lain

Rasulullah selalu menyimak dan mendengarkan dengan seksama orang yang berbicara keada beliau. Akan tetapi beliau sama sekali tidak ingin mendengar apa-apa yang menimbulkan dosa. Beliau sama sekali tidak mau mendengarkan ghibah (gunjingan) dan tidak ridho mendengarkan namimah (hasutan) dan juga buhtan (tuduhan palsu dan ucapan bohong). Beliau akan selalu menjaga dan membela kehormatan orang lain.

Dari Itban bin Malik, ia berkata, “Pada sebiah kunjungan, beliau mengerjakan shalat di rumah kami. Selepas shalat beliau bertanya, “Dimana gerangan Malik bin ad-Dukhsyum?”.

Kemudian ada seseorang yang menyahut, “Dia adalah seorang munafik. Tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya!”.

Dengan segera Rasulullah menegurnya dengan bersabda, “Jangan kamu ucapkan demikian, bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan syahadat yang semata-mata mengharapkan Wajah Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka setiaap orang yang mengucapkan La ilaha illallah semata-mata mengharapkan (melihat) Wajah Allah.” (Muttafaq ‘alaih)

Itulah yang beliau peringatkan. Beliau sangat memerhatikan dari persaksian palsu dan perampasan hak. Beliau juga mengoreksi semua hal yang keliru, meluruskan kesalahan orang yang jahil, dan memperingatkan orang yang lalai. Sama sekali tidak didapatkan di dalam majelis beliau kecuali semuanya adalah kebaikan. []

 

 

Allahumma Shalli ‘alaa Sayyidina Muhammad.

 

Sumber: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim. Yaumun fi Bait ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sehari Di Kediaman Rasulullah. Jakarta: Darul Haq.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Enam Pelajaran dari Dokter Hati

Karena saya termasuk makhluk bergerak, maka saya tidak peru menyibukkan hatiku dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Dzat yang Maha Kuat dan Kokoh.

you're currently offline