Kisah

Al-Qur’an Lebih Baik daripada Hikmah Lukman

Suwaid termasuk sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, yakni ketika beliau masih berada di Makkah, tetapi sayangnya ia tidak sempat bergaul dengan Nabi shalallahu 'alahi wa sallam dan mengalami masa keemasan Islam di Madinah.

Read More »

you're currently offline