Kisah Sahabat Nabi

Di Balik Darul-Arqam

Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi, demi kemashlahatan diri mereka dan kepentingan Islam.

Read More »

Sang Pemegang Amanah

Ternyata pilihan beliau jatuh kepada Abu Ubaidah. Salah satu alasannya, ialah sebab beliau telah mengenal sosok Abu Ubaidah yang mana begitu teguh memegang amanah.

Read More »

you're currently offline