Kisah 25 Nabi dan Rasul

Yang Menyandang Gelar Al-amin

Guna menutupi keperluan hidupnya sehari-hari, beliau mencari nafkah sendiri lantaran kedua orangtuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Ya, keadaan membuatnya dewasa lebih cepat.

Read More »

Hajar dan Sa’i

Ia menuturkan ‘Wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang memanjang adalah ibunda Isma’il. Ia mengenakan ikat pinggang tersebut untuk menghapus jejak bagi Sarah.

Read More »

you're currently offline