Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Ini Julukan-julukan yang Diberikan kepada Sahabat Nabi

0

Para sahabat juga para Shahabiyah, mereka memiliki sifat dan tingkah laku yang luar biasa. Dari sikapnya tersebut, ada beberapa dari mereka yang diberi julukan baik itu oleh Rasulullah langsung atau juga oleh sahabat lainnya. Ini beberapa sahabat dan shahabiyah yang kami ketahui yang diberi julukan:

a. Khadijah binti Khuwailid (At-Tahirah: Wanita suci)

b. Aisyah binti Abu Bakar (Humairah: Pipi kemerah-merahan, hanya Rasulullah yang menggunakan panggilan ini)

c. Zainab binti Khuzaimah (Ummul Masakin: Ibu orang-orang miskin)

d. ‘Abdullah bin Rawahah (Ketegaran Pembela Islam)

e. Khalid bin Walid (Pedang Allah)

f. Hamzah bin Abdul Muthalib (Singa Allah)

g. Mush’ab bin Umair (Pemuda yang Harum)

h. Utsman bin Affan (Dzu Nurain: Pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putrid Rasulullah. Yaitu Ruqayyah, setelah Ruqayyah wafat Utsman menikahi Ummu Kultsum )

i. Ali bin Abi Thalib (Abu Turab: Tanah)

j. Ja’far bin Abi Thalib (Abul Masakin: Ayah orang-orang miskin)

k. Abu Bakar (Assidiq: Yang membenarkan)

l. Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah (Pengobar Semangat Pasukan Islam)

m. ‘Umair bin Wahab (Tokoh yang Tiada Duanya)

n. Abu Darda’ (Penolong Rasulullah)

o. Zaid bin Khaththab (Memberi Tanpa Diminta)

p. Thalhah bin ‘Ubaidillah (Jagoan Quraisy yang Mendapat Hidayah Allah)

q. Zubair bin ‘Awwam (Pemuda Dermawan)

r. Khubaib bin ‘Adi (Penasihat Kebajikan)

s. ‘Umair bin Sa’ad (Penyair Islam)

t. Hindun binti Uthbah (Si pemakan hati)

u. Hasan bin Tsabit (Abul Husam: Pedang yang tajam)

v. Ummu Sulaim (Pemilik mahar paling Mahal)

Sumber: 60 Kisah Seru Sahabat Rasul/ Penulis: Ummu Akbar/ Penerbit: Mizan/September, 2007

Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More