Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Dua Sejoli yang Bersama-sama Menjadi Syuhada

Saat itu berpulanglah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ke rahmatullah. Dan khilafah Abu Bakar menghadapi persekongkolan jahat dari orang-orang murtad. Dan tibalah saatnya pertempuran Yamamah! Suatu peperangan sengit, yang merupakan ujian terberat bagi Islam.

Maka berangkatlah Kaum Muslimin untuk berjuang. Tidak ketinggalan Salim bersama Abu Hudzaifah saudara seagama.

Sekelompok orang-orang murtad mengepung dan menyerbunya, hingga pahlawan itu pun rubuhlah. Tetapi ruhnya belum juga keluar dari tubuhnya yang suci, sampai pertempuran itu berakhir dengan terbunuhnya Musailamah si pembohong dan menyerah kalahnya tentara murtad serta menangnya tentara Muslimin.

Dan ketika Kaum Muslimin mencari-cari korban dan syuhada mereka, mereka temukan Salim radhiyallahu ‘anhu dalam sekarat maut.

Sempat pula ia bertanya pada mereka, “Bagaimana nasib Abu Hudzaifah?”

“Ia telah menemui syahidnya”, ujar mereka.

“Baringkan daku di sampingnya,“ katanya pula.

“lni dia di sampingmu, wahai Salim! Ia telah menemui syahidnya di tempat ini!”

Mendengar jawaban itu tampaklah senyumnya yang akhir. Dan setelah itu ia tidak berbicara lagi. Ia telah menemukan bersama saudaranya apa yang mereka dambakan selama ini. Mereka masuk Islam secara bersama. Hidup secara bersama. Dan kemudian mati syahid secara bersama pula.

Persamaan nasib yang amat indah! Maka pergilah menemui Tuhannya, seorang tokoh Mu’min meninggalkan nama, dan mengenai dirinya sewaktu telah tiada lagi, Umar bin Khatthab pernah berkata, “Seandainya Salim radhiyallahu ‘anhu masih hidup, pastilah ia menjadi penggantiku nanti!” []

Sumber: Karakteristik Perihidup Enam Puluh Shahabat Rasulullah/ Penulis: Khalid Muhammad Khalid/ Penerbit: Cv Penerbit Diponegoro Bandung,2006

Artikel Terkait :

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More