Picture: vectorgoods.com

Aku Ikut Bersamamu Bukan untuk Mendapatkan ini

Syadad ibn Had berkata: Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Lalu ia beriman dan ikut bersama beliau. Ia berkata, “Aku akan ikut berhijrah bersamamu.”

Maka Rasulullah mewasiatkannya pada para sahabat.

Arab Badui itu mengikuti Rasulullah beserta para sahabat berjuang di perang Khaibar. Lalu ketika Rasulullah memperoleh ghanimah dan membagikannya, ia pun mendapat bagian. Rasulullah memberikan bagian yang beliau terima kepada para sahabat. Pada saat ia sedang menjaga unta milik para sahabat, para sahabat kemudian memberikan unta tersebut padanya.

Setelah apa yang orang Arab Badui terima dari para sahabat, ia langsung menemui Rasulullah dengan membawa serta apa yang ia terima. Ia berkata, “Aku ikut bersamamu bukan untuk mendapatkan ini. Akan tetapi, aku ikut bersamamu dengan harapan aku tertusuk panah disini –sambil menunjuk lehernya– lalu aku meninggal dan masuk Surga.

Rasulullah menjawab, “Jika engkau jujur, Allah pasti akan menjadikanmu demikian.”

Kemudian mereka berperang di medan selanjutnya melawan musuh-musuh.

Tak lama setelah itu, dibawanya ke hadapan Rasulullah orang yang terkena panah di bagian leher.

“Diakah ini?” tanya Rasulullah.

Para sahabat menjawab, “Ya.”

Rasulullah berkata, “Ia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan keinginannya.”

Rasulullah mengkafani jenazahnya dengan jubbah milik beliau. Lalu kemudian beliau shalatkan dan berdoa, “Ya Allah, ia hamba-Mu yang berhijrah di jalan-Mu. Ia telah syahid dan aku akan menjadi saksi baginya. []

 

Sumber: Qalam, Walid al-A’zhami, Nabi Muhammad di Hati Sahabat., hal 200, 201.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Enam Pelajaran dari Dokter Hati

Karena saya termasuk makhluk bergerak, maka saya tidak peru menyibukkan hatiku dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Dzat yang Maha Kuat dan Kokoh.

you're currently offline