Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Abu Hurairah: Jangan Panggil Ia dengan Namanya

0

Namanya pada masa jahiliyah -menurut pendapat yang rajih- adalah Abdu Syams, sebagaimana ditetapkan Imam Bukhari, At-Tirmidzi dan Al Hakim. Adapun setelah masuk Islam, namanya telah dirubah oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hal ini, dikarenakan tidak boleh memberi nama seseorang dengan nama “hamba fulan” (Abdul Fulan) atau hamba sesuatu. Yang boleh, hanya hamba Allah (Abdullah) semata, sehingga beliau diberi nama Abdullah atau Abdurrahman.

Selama hidupnya, Abu Hurairah tetap hormat dan santun kepada ibunya. Setiap hendak keluar rumah, ia berdiri di depan kamar ibunya dan berkata. “Assalaamu’alaikum, wahai Ibu, wa rahmatullahi wa barakatuh.”

Dan ibunya senantiasa menjawab, “Wa alaikum salaam, wahai anakku, wa rahmatullahi wa barakatuh.”

Baca juga:

Juga kerap ia berkata, “Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku di saat kecil,”

Dan ibunya menjawab, “Semoga Allah menyayangimu yang telah menghindarkanku dari kekeliruan di masa tua.”

Abu Hurairah juga senantiasa mengajak orang lain untuk bersikap baik kepada orang tua.

Suatu hari, ia melihat dua orang berjalan beriringan, yang satu lebih tua dari yang lain. Ia bertanya kepada yang lebih muda, “Siapa orang di sampingmu ini?”

“Ayahku,” jawab orang itu.

“Jangan panggil ia dengan namanya. Jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelum ia duduk,” nasihat Abu Hurairah.

Baca juga: Abu Hurairah: Rasulullah Membagi-bagikan Harta Warisan

Kaum Muslim berhutang budi kepada Abu Hurairah yang telah membantu memelihara dan menyebarkan warisan Rasulullah yang tak ternilai harganya, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Ia meninggal pada tahun 59 Hijriah di usia 78 tahun. []

Sumber: Companions of The Prophet/Penulis: Abdul Wahid Hamid

Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More