Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Abu Bakar: Bagaimana Pendapatmu Tentang Umar?

0

Ketika sakitnya bertambah parah, Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf, dan mengatakan, “Beritahukan kepadaku, bagaimana pendapatmu terhadap Umar bin Khaththab!”

Abdurrahman menjawab, “Sungguh tak ada satu perkara pun yang engkau tanyakan kepadaku melainkan engkau lebih mengetahuinya daripadaku.”

“Meskipun demikian…,” kata Abu Bakar lagi.

Abdurrahman berkata, “Demi Allah, ia itu bahkan ia lebih baik dari apa yang kau kira!”

Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan menanyakan, “Bagaimana pendapatmu tentang Umar?”

Utsman menjawab, “Engkau tentu lebih tahu tentang hal itu.”

“Tapi katakanlah pendapatmu!” kata Abu Bakar lagi.

Utsman menjawab, “Yang kuketahui dengan yakin, hati Umar lebih baik dari sikap luarnya, dan orang seperti dia tidak ada duanya di antara kita.”

Pada kesempatan yang sama, Abu Bakarjuga menanyakan pendapat Said bin Zaid, Asid bin Khudhair, dan selain mereka, baik dari kaum Muhajirin maupun Anshar. Asid bin Khudair mengatakan, “Yang kuketahui dengan pasti, dialah yang terbaik sesudah engkau, dia meridhai apa yang sepatutnya diridhai, dan membenci apa yang memang sudah semestinya dibenci. Yang tidak ia perlihatkan lebih baik daripada apa yang ia perlihatkan. Dan perkara ini (yakni kekhalifahan), takkan ada seorang pun yang lebih sanggup mengembannya selainnya.”

Suatu ketika, beberapa orang sahabat datang menjenguk Abu Bakar. Salah seorang dari mereka bertanya, “Apa yang akan engkau jawab bila kelak Tuhanmu meminta pertanggungjawabanmu atas pengangkatan Umar sebagai khalifah untuk kami, sementara engkau telah melihat sendiri kekasarannya?”

“Demi Allah, engkau membuatku takut,” kata Abu Bakar. “Aku akan menjawab “Ya Allah, aku telah mengangkat sebaik-baik hamba-Mu sebagai khalifah untuk mereka. Ya Allah, wujudkanlah apa yang baru saja kukatakan itu!”

Sumber: Wasiat2 Akhir Hayat dari Rasulullah/ Penulis: Zuhair Mahmud Al-Humawi/ Penerbit: Gema Insani, 2005

Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More