Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

6 Keistimewaan Khadijah

0

Dari ‘Aisyah r.a katanya: ”Saya tidak cemburu kepada seorang perempuan seperti cemburunya saya kepada Khadijah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah di syurga.” (Riwayat Bukhari).

Di antara keistimewaan Khadijah yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memperistrikan Khadijah bukan karena status sosialnya yang tinggi yang terkenal sebagai seorang yang hartawan lagi dermawan tetapi adalah karena sifat Khadijah itu sendiri yang mempunyai peribadi dan akhlak yang mulia.

2. Khadijah adalah seorang yang berfikiran tajam, sabar dan berpandangan jauh. Lebih daripada itu, Khadijah adalah seorang istri yang benar-benar memahami keadaan suaminya. Ini terbukti ketika pertama kali Nabi menerima wahyu, Khadijahlah yang menenangkan hati Nabi dan kemudian mempertemukan Nabi dengan sepupunya Waraqah bin Naufal yang mengatakan bahwa Nabi adalah seorang Nabi.

3. Khadijah sebenarnya adalah seorang istri yang mampu mendorong semangat seorang suami dalam menyempurnakan amanah kepada Allah bahkan beliaulah orang yang mula-mula memeluk Islam sebelum Nabi berdakwah di kalangan para sahabat Nabi yang lain.

4. Dalam diri Khadijah terdapat teladan wanita terbaik; wanita yang subur dengan kasih-sayang yang juga telah melahirkan anak-anak Nabi yaitu: al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum dan Fatimah.

5. Dalam perjuangan Nabi menegakkan agama Islam, Khadijahlah orang yang paling banyak berkorban, baik harta dan tenaga dalam mendukung awah Nabi.

6. Begitu banyak peranan yang telah dimainkan oleh Khadijah bahkan boleh dikatakan bahwa beliau telah menjadi tulang belakang dalam kegiatan dakwah Rasulullah. Sehingga Allah karuniakan kepadanya sebuah rumah di surga. []

Sumber: Kisah Para Sahabat Nabi/ Hidayah Studio

Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More