Foto: aliexpress

Wanita Pembangkit Semangat Umat (Bagian 2 Habis)

Wanita ini bernama Maisun. Ia tinggal di Damaskus. Lahir pada tahun 607 H. Musibah yang dihadapi adalah seranagn dari pasukan Salib yang kedahsyatannya bagaikan angina topan yang menghancurkan apa saja. Pengorbanan yang dipersembahkan adalah kesyahidan empat saudaranya dalam perang suci telah mereka lakukan.

BACA JUGA: Inginkah Engkau Aku Tunjukkan Seorang Wanita Penghuni Surga?

Sampai akhirnya dia menyampaikan khutbah yang kata-katanya adalah api yang memebakar hati orang yang mendengarnya. Itulah salah satu mukjizat yang bisa menjadikan lidah seorang pembicara mengeluarkan kata-kata yang menggelora. Mukjizat yang bisa membuat pena seorang penulis mengukir kata-kata yang yang luar biasa.

Sebagian perawi ada yang mengabadiakn kata-kata Sabath untuk disebarkan ke seluruh umat Islam di dunia, diantaranya adalah sebagai berikut,

“Wahai orang yang diperintahkan agamanya untuk berjihad dan menyebarkan kebenaran kepada manusia di seluruh dunia, namun mereka malah berpangku tangan hingga musuh menguasai negaranya dan membuat fitnah pada agamanya.

BACA JUGA: Panglima Perang yang Syahid Selepas Berpuasa

Wahai orang yang nenek moyangnya telah mejual jiwanya untuk surga, namun mereka menjuar surga dengan kenikmatan sesaat di dunia.” []

Sumber: Bertansaksi dengan Allah/Karya: Khalid Abu Syadi/Penerbit: Qisthi Press/2005

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline