Picture: davidsfire.deviantart.com

‘Umar Mensejajarkan Semua Orang, Tak Terkecuali Seorang Pelayan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika ‘Umar bin Khaththab menunaikan ibadah haji, Shafwan bin Umayyah membuatkannya sebuah makanan. Makanan tersebut dihidangkan dalam sebuah nampan besar yang dibawa empat orang pelayan. Nampan tersebut diletakkan di hadapan para hadirin dan mereka pun mulai menyantapnya. Akan tetapi, para pelayan mereka hanya berdiri melihat.

‘Umar kemudian berkata, “Apakah kalian tidak menyukai pelayan-pelayan kalian?”

Sufyan bin Abdullah menjawab, “Tidak wahai Amirul Mukminin, tapi kami mengutamakannya hanya untuk diri kami.”

Mendengar hal itu, seketika Umar marah lalu berkata, “Ada apa dengan suatu kaum yang mengutamakan diri mereka sendiri daripada pelayan mereka. Semoga Allah melakukan ini dan itu pada mereka.”

‘Umar lalu memerintahkan para pelayan untuk duduk bersama dan makan. []

 

 

Sumber: Abu Jannah. Sya’ban 1438 H. Serial Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin al-Khattab. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Teruslah Maju, Wahai Rasulullah

Sa'ad bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Anshar, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?"

you're currently offline