Foto: iStock

Umar bin Khattab: Pejabat yang Jujur dan Amanah

Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab kedatangan tamu dari Azerbaijan. Sesudah beliau dan utusan itu selesai melak-sanakan shalat fajar, Khalifah Umar bin Khattab mengajak tamunya pergi ke rumahnya.

Khalifah Umar berkata kepada istrinya, “Ya Ummi Kultsum! Keluarkanlah makanan yang ada. Kami kedatangan tamu dari jauh, dari Azerbaijan.”

BACA JUGA: Ketika Umar bin Khattab Dipersilahkan Shalat di Tempat Ibadah Agama Lain

Istrinya menjawab, “Kami tidak mempunyai makanan selain roti dan garam.”

“Tidak mengapa,” jawab Umar.

Kemudian keduanya makan roti dan garam.

Sesudah makan, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada tamunya, “Apa maksud kedatangan Anda kali ini?”

Utusan Azerbaijan itu menjawab, “Aku adalah utusan Negeri Azerbaijan. Amirku memerintahkan aku membawa hadiah ini untuk Baginda.”

Umar bin Khattab berkata, “Bukalah bungkusan itu, apa isinya?”

Sesudah dibuka ternyata isinya gula-gula. Utusan itu berkata, “Gula-gula ini khusus buatan Azerbaijan.”

Umar bertanya lagi, “Apakah semua kaum Muslim mendapat kiriman gula-gula itu?”

Utusan itu tertegun sejenak, Umar bertanya lagi, “Apakah semua kaum Muslim men-dapat kiriman gula-gula itu?”

Utusan itu tertegun sejenak, lalu dia menjawab, “Tidak, Baginda. Gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin.”

Mendengar perkataan itu, Umar marah sekali. Dia lalu memerintahkan kepada utusan tersebut untuk membawa gula-gula itu ke masjid, dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muslim yang ada di sana.

BACA JUGA: Putri Umar bin Abdul Aziz hanya Memakan Bawang

Umar berkata dengan nada marah, “Barang itu haram masuk ke perutku, kecuali kalau kaum Muslim memakannya juga. Dan kamu cepat-cepatlah kembali ke negerimu. Beri tahukan kepada yang mengutusmu, kalau mengulanginya kembali, akan kupecat dia dari jabatannya!” []

Sumber: Kisah-Kisah Islam Anti Korupsi /Karya: Nasiruddin Al-Barabbasi/Penerbit: Mizania/2009

About Dini Koswarini

Check Also

Sekelumit Baju Besi Ali

Merekahlah senyum Ali, namun ia tak memiliki bukti atas pengakuan tergugatnya itu.

you're currently offline