Picture: Theme Today | Web Design Blog

Tidak Pernah Makan Sampai Kenyang…

“Rasulullah tidak pernah pernah makan siang dan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu.” (HR. at-Tirmidzi)

Tidak pernah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang harus beliau layani.

Aisyah menuturkan, “Keluarga Muhammad tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

Bahkan pernah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam tidak mendapatkan sesuatu pun untuk dimakan. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar, taka da sesuap makanan pun yang masuk ke perut beliau.

Keadaan seperti itu bukan karena beliau tak punya atau kekurangan harta. Justru harta melimpah ruah berada di genggaman beliau, harta-harta pilihan pun sering diusung ke hadapan beliau. Akan tetapi Allah memilihkan keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya.

‘Uqbah bin al-Harits berkata:

“Pada suatu hari Rasulullah mengimami kami shalat Ashar. Selepas shalat, beliau segera memasuki rumah. Tak lama setelah itu beliau kembali ke dalam rumah. Aku bertanya kepada beliau, atau ada yang bertanya kepada beliau tentang itu. Beliau menjawab, “Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah dalam rumah. Aku tidak ingin menahan emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. Karena itulah aku segera membagikannya.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

Sungguh luar biasa kedermawanan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Meskin dengan kedermawanan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu, namun cobalah lihat keadaan diri beliau.

Aisyah juga mengisahkan, “Pada suatu hari Rasulullah datang menemuiku. Beliau bertanya, ‘Apakah kamu masih menyimpan makanan?’ Aisyah menjawab, ‘Tidak ada.’ Beliau berkata, ‘Kalau begitu aku berpuasa’.” (Diriwayatkan oleh Muslim). []

 

 

Allahumma Shalli ‘alaa Sayyidina Muhammad.

 

Sumber: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim. Yaumun fi Bait ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sehari Di Kediaman Rasulullah. Jakarta: Darul Haq.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Siapa yang Tidak Beriman Itu?

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman.'

you're currently offline