Tag Archives: Umar bin Khaththab

Pemilihan Khalifah Baru Pasca Wafatnya Umar bin Khaththab

Musyawarah pemilihan ini dimulai dengan pembukaan dari Abdurrahman bin Auf yang berkata: "Pilihlah tiga orang di antara kalian." Zubair bin al-Awwam berkata: "Aku memilih Ali." Thalhah bin Ubaidilah berkata: "Aku memilih Utsman." Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: "Aku memilih Abdurrahman bin Auf."

Read More »

Si Buta Pembawa Bendera

Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang buta. Ia penduduk asli Makkah yang berasal dari suku Quraisy. Ia anak dari paman khadijah binti Khuwailid. Ayahnya bernama Qais bin Zaid sedangkan ibunya bernama Atikah binti Abdullah.

Read More »

Empat Hari Sebelum Rasulullah Berpulang ke Pangkuan Allah

Pada hari Kamis, empat hari sebelum Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam wafat, dengan rasa sakit yang semakin berat mendera, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata, "Kemarilah, aku akan menulis kepada kalian sebuah surat, jika (kalian berpegang pada) surat ini kalian tidak akan pernah tersesat!"

Read More »

Cambuk untuk Putra Gubernur Mesir

Mendengar pengaduan warga Mesir itu, Khalifah Umar menulis surat kepada Gubernur Mesir, Amr bin al-Ash, "Apabila suratku ini telah sampai ke tanganmu, pergilah engkau dan anakmu si Fulan pada musim haji mendatang."

Read More »

you're currently offline