Tag Archives: Nabi Muhammad SAW

Turunnya Surah An-Nahl Mampu Menenangkan Rasulullah

Para sahabat pun berseru murka, “Demi Allah, sekiranya pada suatu waktu nanti kita diberi kemenangan oleh Allah terhadap mereka, maka akan kita cincang mayat-mayat mereka seperti yang belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun.”

Read More »

Inilah yang Membuat Jejak Rasulullah Tak Terlihat

Pikiran mereka dibajai dengan janji-janji pembesar Quraisy. Bagi sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar sama ada hidup ataupun mati, orang yang berjaya akan dihadiahkan seribu unta.

Read More »

you're currently offline