Tag Archives: khalifah

Cahaya Para Rasul

Al-Allamah Ibnu Marzuq mengatakan, "Sesungguhnya setiap mukjizat yang dibawa oleh seorang Rasul adalah bersambungan dengan cahaya Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam."

Read More »

Mereka Adalah Ujian bagi Kaum Laki-Laki

Abu Bakar yang mendengar senandung itu segera menge-tuk pintu rumah dan wanita itu pun kcluar. Abu Bakar berkata, "Kasihan sekali kau! Apakah kau seorang wanita merdeka atau seorang budak?"

Read More »

Siapakah Orang yang Paling Mulia?

Khalifah menangis mendengarnya sampai keluar isaknya, kemudian berkata, “Wahai Abu Hazim, bagaimana cara memperbaiki diri?”“Wahai Abu Hazim, jelaskan kepadaku, siapakah manusia yang paling mulia itu?”

Read More »

you're currently offline