Picture: Clker

Seandinya Bukan Engkau, Pasti akan Kuhukum

Ketika Umar memasuki Baitul Maqdis selepas penaklukannya, ia melepaskan kedua sepatunya lalu mengalungkannya di bahu, ia juga menyeret untanya sambil berjalan dalam genangan air.

Melihat itu, Abu Ubaidah berkata padanya, “Wahai Amirul Mukminin, engkau akan melakukan ini?… Aku tidak suka jika penduduk kota akan melihat hal ini.”

Umar menjawab dengan tegasnya, “Hah! Seandainya bukan engkau wahai Abu Ubaidah yang mengucapkan itu, pasti akan kuhukum dia agar menjadi pelajara bagi Umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dahulu kita adalah kaum yang paling hina, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain (Islam) yang Allah muliakan kita dengannya, maka Allah akan menghinakan kita lagi. []

 

Sumber: Abu Jannah. Sya’ban 1438 H. Serial Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin al-Khattab. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Nabi Ibrahim Hanya Meninggikan Bangunan Kabah, Bukan Membuat Pondasi

Sebenarnya, yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah meninggikan Ka'bah, karena fondasi Ka'bah telah ada sebelumnya.

you're currently offline