Picture: Freepik

Rasulullah Berharap Abu Bakar Menjadi Salah Seorang dari Mereka

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bertanya, “Siapa yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, “Aku.” Rasulullah bertanya lagi, “Siapa yang mengantarkan jenazah (ke kuburan) hari ini?” Abu Bakar menjawab, “Aku.” Rasulullah bertanya lagi, “Siapa yang memberi makan fakir miskin hari ini?” Abu Bakar kembali menjawab, “Aku.” Rasulullah bertanya lagi, “Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini?” Sekali lagi Abu Bakar menjawab, “Aku.” Maka Rasulullah pun bersabda, “Tidaklah amalan-amalan ini terdapat pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk Surga.”

Diriwayat lain Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Siapa yang menginfakkan dua pasang (tunggangan) di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu Surga, ‘Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan.’ Siapa yang merupakan ahli shalat, akan dipanggil dari pintu shalat. Siapa yang merupakan ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang merupakan ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang merupakan ahli puasa akan dipanggil dari pintu puasa dan pintu Ar-Rayyan.’

Mendengar itu, Abu Bakar berkata, “Tidaklah mengapa jika seseorang hanya dipanggil melalui satu pintu saja, tanpa pinti-pintu lainnya. Namun apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut?” Rasulullah bersabda, “Ada, dan aku berharap engkau salah seorang dari mereka wahai Abu Bakar.” []

 

 

Sumber: Abu Jannah. Sya’ban 1438 H. Serial Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar ash-Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.

About Dika Nugraha

Al-Qur'an & As-Sunnah

Check Also

Teruslah Maju, Wahai Rasulullah

Sa'ad bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Anshar, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?"

you're currently offline