Foto: youtube

Pesan Allah kepada Nabi ‘Uzair

Suatu saat, Allah telah memberikan pesan (wahyu) kepada Nabi ‘Uzair a.s

BACA JUGA: Inilah Tiga Pesan Allah untuk Nabi Uzair

“Wahai ‘Uzair, apabila kau telah melakukan dosa yang kecil, jangan kau lihat ukuran kecil dosa tersebut.

Tetapi lihatlah kepada siapa kau melakukan dosa.

Apabila kau mendapatkan kebaikan yang ringan, jangan kau lihat ukuran kecilnya kebaikan tersebut.

Tetapi, lihatlah kepada siapa yang telah memberikan kebaikan tersebut.

BACA JUGA: Tatkala Mereka Meragukan Kesucian Al-Quran

Apabila suatu cobaan telah menimpamu, maka jangan kau adukan kepada sesamamu (makhluk-Ku), seperti halnya Aku tak mengadukan keburukan-keburukanmu kepada malaikat-malaikat yang datang menuju kepada-Ku.” []

Sumber: Nashaihul ‘Ibad syarh Al-Munabbihat ‘Alal Isti’dad li yaumil ma’ad Ibnu Hajar al-Asqalani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani hal.12

About عبد الله

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline