Foto: CGTrader

Pertemuan Kakek dan Nenek Umar bin Abdul Aziz

Suatu malam menjelang dinihari, Khalifah Umar bin Khattab bersama seorang pembantunya melakukan inspeksi ke pinggiran kota. Dari salah satu rumah yang dilewatinya, Umar mendengar percakapan dua orang wanita, ibu dan anaknya.

“Campur saja susunya dengan air agar lebih banyak,” demikian suara si ibu.

BACA JUGA: Tatkala Umar bin Khattab Hendak Menggusur Rumah Paman Rasulullah

Mendengar ucapan demikian itu `Umar bin Khattab, yang sebelumnya telah mengeluarkan larangan mencampur susu dengan air dengan tujuan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan besar, merapatkan telinganya ke dinding.

Tak lama kemudian, dia mendengar sang putri menjawab, “Ibu! Apakah Ibu belum mendengar pengumuman dari Amirul Mukminin `Umar bin Khattab?”

“Pengumuman tentang apa, anakku?” tanya sang ibu.

“Dia mengeluarkan larangan mencampur susu dengan air untuk meraih keuntungan yang besar,” jawab sang putri.

“Campur saja susu itu dengan air! Amirul Mukminin kan jauh dari kita. Dia toh tak akan melihat kita.” perintah kan jauh dari kita. Dia toh tak akan melihat kita!” perintah sang ibu.

“Tidak, Ibu!” jawab sang putri menolak perintah ibun-danya. “Demi Allah, aku bukanlah macam orang yang patuh ketika berada di hadapannya, tapi melanggar perintahnya ketika jauh darinya. Andaikan `Umar tidak tahu, bukankah Tuhannya Amirul Mukminin tentu melihat kita?”

Mendengar percakapan antara sang ibunda dan sang putri yang demikian itu, `Umar bin Khattab pun berkata lirih kepada Aslam bin Zaid, “Aslam! Coba besok pagi engkau teliti siapa kedua perempuan itu. Juga, apakah mereka mempunyai suami?”

Esok harinya Aslam bin Zaid kemudian pergi mencari tahu tentang kedua perempuan itu. Selepas itu, dia kembali pada sang khalifah bahwa anak perempuan itu masih gadis dan tinggal bersama ibundanya yang telah tidak bersuami lagi.

BACA JUGA: Inilah yang Paling Hebat dan Mengagumkan Menurut Umar bin Abdul Aziz

Setibanya di rumah, `Umar bin Khattab kemudian memanggil putra-putranya. Selepas mereka berkumpul, mertua Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam yang memeluk Islam pada tahun keenam dakwah Islam itu pun menyatakan niatnya untuk menikahkan putranya yang belum menikah, yaitu Ashim, dengan gadis yang dikaguminya karena kejujurannya dan sikapnya yang teguh dalam memelihara amanat.

Ashim pun menerima tawaran sang ayahanda. Kelak, dari perkawinan antara Ashim dan gadis itu lahir seorang anak perempuan bernama Laila Ummu Ashim binti Ashim bin `Umar bin Khattab yang kelak menjadi ibunda seorang khalifah yang terkenal bijak dan jujur: `Umar bin Abdul Aziz. []

Sumber: Pesan Indah dari Makkah & Madinah/Karya: Ahmad Rofi’ Usmani/Penerbit: Mizania/2008

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline