Foto: pixers

Permintaan Ummu Haram kepada Rasulullah

Anas berkata, “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi ke Quba’, beliau mampir ke rumah Ummu Haram binti Malhan, kemudian Ummu Haram menyediakan makanan bagi beliau. Adapun suami Ummu Haram adalah Ubadah bin Shamit.

Pada suatu hari, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mampir ke rumah beliau, Ummu Haram pun menyediakan makanan bagi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyandarkan kepalanya dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tertidur. Tidak beberapa lama kemudian, beliau bangun lalu beliau tertawa.

BACA JUGA: Syahidah Pertama dalam Islam

Ummu Haram bertanya, ‘Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?’

Beliau bersabda, ‘Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku, mereka berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukannya.’

Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’

Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan Ummu Haram lalu meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Sebentar kemudian beliau bangun dan tertawa.

Ummu Haram bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa?’

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku tatkala berperang di jalan Allah laksana raja bagi pasukannya.’

Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Engkau termasuk golongan para pemula.’”

BACA JUGA: Agama yang Telah Menaklukkan Lautan

Anas bin Malik berakta, “Ummu Haram keluar bersama suaminya yang bernama Ubadah bin Shamit. Tatkala telah melewati laut, beliau menaiki seekor hewan kemudian hewan tersebut melemparkan beliau ke tanah hingga wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada perang Qibris, sehingga beliau dikubur di sana.

Ketika itu, pemimpin pasukan adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan pada masa khilafah Utsaman bin Affan.  Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 27 Hijriah. []

Sumber: Mereka adalah Para Shahabiyah/Karya: Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Musthafa Abu An-Nashir Asy-Syalabi/Karya: Pustaka At-Tibyan/2009

About Dini Koswarini

Check Also

Siapakah Pebisnis yang Beriman Itu?

Dan bagi Rasulullah, Khadijah lebih dari sekedar istri. Ia adalah teman sekaligus pembela.

you're currently offline