Foto: Pngtree

Orang Jahat Melihat Dosa-dosanya seperti Lalat

Aku akan memberitahukan beberapa kaum dari umatku. Di hari Idamat mereka datang dengan rnembawa kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih. Tapi Allah menjadikannya bagaikan debu yang bertebarkan.

BACA JUGA: Rasulullah Memberitahu tentang Amalan-amalan Baik dan Dosa

Tsauban berkata, “Wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat mereka dan jelaskanlah keadaan mereka agar kami tidak termasuk bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahuinya.”

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ingatlah!, mereka adalah bagian dari saudara kalian dan dari ras kalian. Mereka suka bangun malam sebagaimana kalian, tapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapa pun ketika menghadapi perkara yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya.” (HR. Ibnu Majah)

Al-Kinani penulis buku Mishbah al-Zujajah berkata, “Isnad hadits ini shaldh, para perawinya terpercaya.”

BACA JUGA: Kisah Abu Mahjan, Bukti jika Dosa Kecil Mampu Mengeraskan Hati

Abdullah bin Mas’ud menceritakan kepada kami dua hadits, salah satunya berasal dari Nabi saw. dan satu lagi dari dirinya sendiri ia berkata, “Sesungguhnya orang yang beriman akan melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berdiri di bawah gunung. la takut (dosa itu) jatuh menimpanya. Sedangkan orang yang jahat akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menghampiri hidungnya, kemudian ia berkata mengenai dosanya, ‘Seperti inikah?’ Abu Syihab berkata dengan tangannya —yang diletakkan— di atas hidungnya. (HR. al-Bukhari) []

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline