Foto: Ruana Sagita

Mengenal Kembali Nabi yang Mampu Melunakan Besi

Sayidina Daud a.s. merupakan salah satu nabi agung Bani Israil. Allah menjadikan Daud kuat beribadah dan sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dia sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Allah mengukuhkan dan memperkuat kerajaan Daud. Allah menganugerahi Daud kebijaksanaan, yaitu ketepatan dalam titah.

BACA JUGA: Nabi Daud: Apakah Ilmu yang Bermanfaat Itu?

Allah juga mengaruniai Daud ilmu hukum, wawasan peradilan, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Gunung dan burung ditundukkan untuk bertasbih bersama Daud jika dia bertasbih dan bersahut-sahutan dengannya dalam taqdis dan tasbih.

Allah juga melunakkan besi bagi Daud, sehingga dia dapat mudah memotongnya dengan tangannya. Di tangannya besi tak ubahnya lilin, adonan roti, dan tanah liat.

Daud adalah manusia dan nabi pertama yang sudah diketahui berapa usianya sejak ribuan tahun sebelum dia dilahirkan. Dan, Tuhannya memberinya Kitab Zabur.

BACA JUGA: Bersyukurnya Nabi Daud

Allah Swt berfirman: “…dan ingatlah akan hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sungguh dia sangat taat (kepada Allah). Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) pada waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat (kepada Allah). Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.” (QS Shad [38]: 17-20) []

Sumber: Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi a.s./Karya: Dr. Mustofa Murod/Penerbit: Noura Books/2014

About Dini Koswarini

Check Also

Anak yang Hendak Disembelih

Namun, godaan iblis tak mampu meruntuhkan keimanannya.

you're currently offline