Foto:4Vector

Khalifah Al-Walid dan Orang Tua Bungkuk

Suatu saat, Al-Walid bin Abdulmalik, salah satu khalifah Bani Umayyah masuk ke masjid. Ia melihat seorang lelaki tua renta dengan punggung bungkuk.

BACA JUGA: Saat Shafwan bin Umayyah Melarikan Diri dari Rasulullah

Al-walid bertanya kepada kakek tersebut dengan nada senda gurau, “Wahai syekh, apakah Anda tak memilih wafat saja?”

Orang tua itu menjawab, “Tidak, wahai amirul mukminin. Masa kepemudaanku dan segala kejahatan-kejahatannya telah berlalu, dan sekarang tiba masa ketuaan dengan segala kebaikan-kebaikannya.

Sekarang ini jika aku berdiri dan aku mengucapkan tahmid kepada Allah, dan kalau duduk aku selalu berzikir. Aku ingin dua tingkah lakuku di masa tua ini tetap langgeng.”

BACA JUGA: Saat Khalifah Umar Dikritik

Khalifah pun terdiam. []

Sumber: Hikmah dalam Humor, Kisah dan Pepatah jilid 5/ karya Abdul Aziz Salim Basyarahil

About عبد الله

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline