Foto: syahida

Keutamaan Kota Madinah

Madinah al-Munawwarah merupakan kota utama di Saudi Arabia dan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin di dunia. Di sana terdapat salah satu ikon muslim yang memiliki keutamaan, Masjid Nabawi.

BACA JUGA: Sejarah Kota Madinah

Oleh kaum Muslimin, kota satu ini menjadi kota suci kedua setelah Makkah al-Mukarramah. Pusat peradaban Islam pertama dalam era Islam satu ini adalah tempat inti dakwah Rasulullah saw kepada seluruh dunia. Berawal dari kota ini tersebarlah Islam bersinar ke penjuru dunia.

Mengenai keutamaan kota ini, Rasulullah mengungkapkan sendiri. Sebagaimana diterima oleh Jabir ra. “Satu kali shalat di masjidku ini, lebih besar pahalanya daripada seribu kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram, dan satu kali di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di amsjid lainnya. (HR. Ahmad, bersanad Shahih)

Di lain sabdanya diungkapkan. Diterima oleh Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah saw bersabda,

Barang siapa melakukan shalat di masjidku sebanyak empat puluh kali tanpa luput satu kali shalat pun, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksaan, dan terhindarlah ia dari kemunafikan.” (HR. Ahmad dan Thabrani, shahih)

Dari Sa’id bin Musayyab, yang diterima dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda,

Tidak perlu disiapkan kendaraan, kecuali buat mengunjungi tiga buah masjid; masjid al-Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa.” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

BACA JUGA: Ketika Umar Harus Meninggalkan Madinah

Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda,

Pada pintu-pintu Kota Madinah, ada malaikat yang menyebabkan tha;un ‘wabah’ dan Dajjal tidak memasukinya.”[]

Sumber: The Amazing Islamic Legacy: Menapaki jejak kejayaan Islam

About عبد الله

Check Also

Enam Pelajaran dari Dokter Hati

Karena saya termasuk makhluk bergerak, maka saya tidak peru menyibukkan hatiku dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Dzat yang Maha Kuat dan Kokoh.

you're currently offline