Foto: zilzarlife.com

Kenapa Kau Ada di Ka’bah?

Dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, “Hisyam bin Abdul Malik masuk ke dalam Ka’bah dan ternyata di dalamnya ada Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab.

BACA JUGA: Inilah Sejarah Ka’bah

Lalu ia berkata kepada Salim, “Wahai Salim, mintalah kepadaku apa yang engkau butuhkan!”

“Aku sangat malu kepada Allah untuk meminta kepada selain-Nya, sedangkan aku berada di dalam Baitullah,”  jawabnya.

Ketika Salim keluar, Hisyam berada di belakang mengikutinya, lalu berkata, “Sekarang engkau telah berada di luar, maka mintalah kepadaku apa yang engkau butuhkan!”

Salim menjawab, “Kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat?” Hisyam berkata, “Kebutuhan dunia.”

BACA JUGA: Saat Nabi Memasuki Ka’bah

Akhirnya Salim berkata, “Aku sama sekali tidak meminta dunia kepada Rabb yang memilikinya, lalu bagaimana mungkin aku meminta kepada orang yang tidak memilikinya?” []

Sumber:  Buku 155 Kisah Langka Para Salaf, penerbit Pustaka Arafah, hlm. 361 dilansir Kisahhikmah.com

About عبد الله

Check Also

Ia Lebih Suka Penjara daripada Jabatan

Nu'man bin Tsabit al-Kufi atau kita lebih mengenal beliau dengan nama imam Abu Hanifah. Ulama besar dari Kuffah dan salah satu Imam peletak Madzhab di bidang Fiqih.

you're currently offline