Foto:Vexels

Jarak antara Umair bin Hamam dengan Surga

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam sangat mencintai para sahabatnya dan ingin mereka mendapatkan kemuliaan tertinggi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena itu, betiau selalu mendorong mereka untuk mati gugur sebagai syahid datam setiap pertempuran jihad, dengan mengingatkan mereka terhadap pahala yang melimpah dan balasan yang agung yang tengah menanti mereka.

BACA JUGA: Bagaimana Mungkin Saya Akan Mati Syahid?

Dalam Perang Badar, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam memotivasi mereka, “Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini dengan keadaan sabar, karena Allah, terus maju dan tidak mundur, kecuali Allah mesukkan ia ke surga.”

Umair bin Hamam berkata, “Bakh, bakh, jarak antara aku dengan surga hanya tinggal menunggu mereka membunuhku!”

Ia lalu melemparkan kurma di tangannya dan mengambil pedangnya. Ia terus berperang hingga mati sebagai syahid. Dalam Perang Khaibar, ketika Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam mendengar Amir ibn Akwa’ metantunkan syair, saat mereka mengendarai tunggangan menuju Khaibar.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam pun bertanya, “Siapa itu?”

Mereka menjawab, “Amir, ya Rasulullah.”

Beliau bersabda, “Semoga Allah mengampunimu.”

Dalam riwayat lain, “Semoga Allah merahmatimu.”

Dan biasanya, tidaklah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam mengkhususkan dua kalimat tadi kepada satah seorang sahabatnya, kecuali ia kemudian mati sebagai syahid!

BACA JUGA: Khalid: Muhammad Itu Bukan Ahli Sihir ataupun Tukang Syair

Ketika Umar bin Khattab r.a. mendengarnya, ia berkata, “Wajib surga baginya, ya Rasulullah. Sungguh engkau gembirakan kami dengan Amir.” []

Sumber: Dekati Surga, Jauhi Neraka: Amal-Amal Calon Penghuni Surga/Karya: Khalid Abu Syady/Penerbit: Mizania/2014

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline