Foto:storyblocks.com

Inilah Penyebab Menghilangnya Sufyan al-Tsauri

Al-Qa’qa’ bin Hakim berkata, “Aku sedang berada di samping al-Mahdi, tiba-tiba Sufyan al-Tsauri, ulama besar pada masa itu, datang. Beliau masuk ke istana lantas mengucapkan salam. Namun beliau tidak mengucapkan salam kepada khalifah. Rabi’, pengawal sang khalifah, langsung bangkit sambil menyandang pedang; mengawasi situasi.

BACA JUGA: Khalifah dengan Seribu Dirham dan Seratus Rakaat Shalat

Al-Mahdi pun mendekati Sufyan dengan wajah berseri, seraya berkata, ‘Sufyan, lihatlah sekelilingmu! Apa engkau mengira, seandainya kami bermaksud jahat kepadamu, kami tak sanggup melakukannya. Sekarang, kami menguasaimu. Apa kamu tidak takut, kami menghukummu sesuka hati?’

Sufyan menjawab, ‘Jika Anda menghukumku dengan sewenang-wenang, maka Allah Yang Maha Kuasa memilah antara hak dan bathil pasti akan menghukum Anda.’

Rabi’ berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, apakah orang bodoh ini menghadap Anda sekedar untuk mengucapkan perkataan seperti ini? Izinkan aku untuk menebas lehernya?’

‘Diam!’ hardik al-Mahdi, “Celaka kau, orang ini dan sejenisnya hanya ingin kita membunuh mereka, agar kita celaka di atas kebahagiaan mereka! Tulis surat pengangkatan Sufyan sebagai qadhi di Kufah, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menentang keputusan hukumnya.’

BACA JUGA: Berbagai Perkara yang Menghalangi Amal Bajik (Bagian 1)

Surat pengangkatan segera dibuat, kemudian diberikan kepada Sufyan al-Tsauri. Sufyan menerima surat itu lantas keluar, dan melemparnya ke sungai Dajlah. Beliau menghilang; tidak diketahui keberadaannya. Sufyan dicari di seluruh negeri, namun tidak jua ditemukan. Akhirnya, posisi Sufyan dijabat oleh Syuraik al-Nakha’iy.” []

Sumber: Tegak Dihadapan Penguasa: Kisah 30 ulama Ahl al-Sunnah Meluruskan jalan penguasa /Karya: Syekh Wahid Abdussalam Baly

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline