Picture: www.hereisfree.com

Inilah Julukan untuk Para Sahabat

Ini beberapa nama-nama sahabat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam serta julukannya:

a. Khadijah binti Khuwailid (At-Tahirah: Wanita suci)

b. Aisyah binti Abu Bakar (Humairah: Pipi kemerah-merahan, hanya Rasulullah yang menggunakan panggilan ini)

c. Zainab binti Khuzaimah (Ummul Masakin: Ibu orang-orang miskin)

d. ‘Abdullah bin Rawahah (Ketegaran Pembela Islam)

e. Khalid bin Walid (Pedang Allah)

f. Hamzah bin Abdul Muthalib (Assadullah: Singa Allah)

g. Mush’ab bin Umair (Pemuda yang Harum)

h. Utsman bin Affan (Dzu Nurain: Pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah. Yaitu Ruqayyah, setelah Ruqayyah wafat Utsman menikahi Ummu Kultsum )

i. Ali bin Abi Thalib (Abu Turab: Tanah)

j. Ja’far bin Abi Thalib (Abul Masakin: Ayah orang-orang miskin)

k. Abu Bakar (Assidiq: Yang membenarkan)

l. Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah (Pengobar Semangat Pasukan Islam)

m. ‘Umair bin Wahab (Tokoh yang Tiada Duanya)

n. Abu Darda’ (Penolong Rasulullah)

o. Zaid bin Khaththab (Memberi Tanpa Diminta)

p. Thalhah bin ‘Ubaidillah (Jagoan Quraisy yang Mendapat Hidayah Allah)

q. Zubair bin ‘Awwam (Pemuda Dermawan)

r. Khubaib bin ‘Adi (Penasihat Kebajikan)

s. ‘Umair bin Sa’ad (Penyair Islam)

t. Hindun binti Uthbah (Si pemakan hati)

u. Hasan bin Tsabit (Abul Husam: Pedang yang tajam)

v. Ummu Sulaim (Pemilik mahar paling Mahal)

Sumber: 60 Kisah Seru Sahabat Rasul/ Penulis: Ummu Akbar/ Penerbit: Mizan/September, 2007

About Erna Iriani

Indonesian Muslimah | Islamic Graduate Student | "Jangan menjadi gila karena cinta kepada seseorang, atau ingin menghancurkan seseorang karena kebencian." (Umar bin Khatab)

Check Also

Nabi Ibrahim Hanya Meninggikan Bangunan Kabah, Bukan Membuat Pondasi

Sebenarnya, yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah meninggikan Ka'bah, karena fondasi Ka'bah telah ada sebelumnya.

you're currently offline