Foto; Kisah Muslim

Gempa Bumi di Zaman Rasulullah, ini Penyebabnya

Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Ia berkata, “Saya pernah masuk ke dalam rumah Aisyah bersama seorang lelaki. Lelaki tersebut lalu bertanya kepada Aisyah, ‘Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang penyebab goncangnya Bumi?’

Aisyah menjawab, ‘Manakala manusia telah menghalalkan zina, meminum khamr, dan memainkan musik yang tidak mengingatkannya kepada Allah. Allah yang bersemayam di atas langit lalu berfirman kepada Bumi, ‘Wahai Bumi, bergoncanglah kamu beserta mereka sehingga mereka mau bertobat dan menghentikan segala perbuatan dosanya. Jika tidak, hancurkanlah mereka.’

BACA JUGA: Berbagai Perkara yang Menghalangi Amal Bajik (Bagian 1)

Lelaki tersebut bertanya lagi, ‘Wahai Ummul Mukminin, apakah yang demikian itu merupakan siksaan bagi mereka?’

Aisyah menjawab, ‘Sebagai pelajaran bagi orang yang beriman agar jangan berdiam diri ketika melihat dan menyaksikan kemungkaran, juga sebagai siksaan bagi orang yang durhaka.’

Anas bin Malik berkata, ‘Aku tidak pernah mendengar sebuah hadis yang menggembirakan dibanding hadis ini.”

Pada zaman Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, bumi pernah berguncang. Beliau kemudian meletakkan tangannya di atas Bumi seraya berkata, “Tenanglah engkau wahai bumi, belum saatnya terjadi kehancuran. Beliau kemudian berpaling kepada para sahabat sambil bersabda, ‘Ketahuilah bahwa Tuhan-mu sedang memberikan teguran kepadamu maka ambilah pelajaran dari kejadian yang berharga ini.”‘

Gempa terjadi lagi pada zaman Umar bin Khattab. Dia berkata, “Wahai sekalian manusia, gempa bumi ini tidak akan teijadi kecuali karena kalian berbuat dosa di dalamnya. Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, jika bumi ini berguncang lagi, aku akan membenamkan kalian di bumi untuk selama-lamanya.”

BACA JUGA: Rasulullah Membebaskannya karena Mencintai Akhlak Mulia

Kaab mengatakan, “Terjadinya gempa bumi yang sampai menggetarkan orang adalah ketika manusia telah banyak melakukan kemaksiatan di atas bumi. Ini teijadi karena bumi takut kepada Allah.” []

Sumber: Mukjizat Tobat/Karya: Ustaz Cinta, Ustaz Tobat/Penerbit: Kaysa Media/2010

About Dini Koswarini

Check Also

Nabi Ibrahim Hanya Meninggikan Bangunan Kabah, Bukan Membuat Pondasi

Sebenarnya, yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah meninggikan Ka'bah, karena fondasi Ka'bah telah ada sebelumnya.

you're currently offline