Foto:pinterest

Celakalah Kau! Apakah Ibumu Masih Hidup?

Muawiyah bin Jahimah At-Sulami berkata, “Aku mendatangi Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata kepada beliau, ‘Sesungguhnya aku ingin berjihad bersamamu untuk mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat.’

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Celakalah kau! Apakah ibumu masih hidup?’

BACA JUGA: Laki-laki yang Menggendong Ibunya

Ia menjawab, ‘Ya.’

Rasulullah¬†Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Kembalilah dan berbaktilah kepadanya.’

Kemudian aku kembali mendatangi Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam dari sisi yang lain.

Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Aku ingin berjihad bersamamu dalam rangka mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat.’

Rasulullah¬†Shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Celakalah kau! Apakah ibumu masih hidup?’

Ia menjawab, ‘Ya,’

Rasulullah bersabda, ‘Kembalilah dan ber-baktilah kepadanya.’

Kemudian aku mendatanginya lagi seraya mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad bersamamu dalam rangka mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat,’

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Celakalah kau! Apakah ibumu masih hidup?’

BACA JUGA: Kebaikan dan kelembutan Rasulullah terhadap Ibu Asuhnya

Ia menjawab, ‘Ya, wahai Rasulullah.’

Rasulullah bersabda, ‘Celakalah kau! Tetaplah berada pada kedua kakinya dan di situlah terdapat surga.”

Sumber: Dekati Surga, Jauhi Neraka: Amal-Amal Calon Penghuni Surga/Karya: Khalid Abu Syady/Penerbit: Mizania/2014

About Dini Koswarini

Check Also

Kemudian Celakalah Dia! Bagaimanakah Dia Menetapkan?

Maka celakalah dia! bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! bagaimanakah dia menetapkan?

you're currently offline