Foto; BP2M

Ayah, Perangai Apa yang Terbaik bagi Manusia?

Keluarga Luqman, salah satu figur bagi keluarga Muslim di dunia Islam. Teladan Luqman selaku kepala keluarga menjadi mata air yang menyegarkan tak terbendung di hati umat, hingga kerap digambarkan dalam ayat-ayat suci al-Qur’an.

Suatu hari, putera Luqman bertanya, “Wahai ayah, perangai apa yang terbaik bagi Manusia?”

Luqman menjawab, “Agama.”

BACA JUGA: Inilah Lima Pesan Luqman

Anaknya bertanya lagi, “Kalau dua?” Jawab Luqman, “Agama dan harta.”

“Kalau tiga?” Tanya anaknya lagi. “Agama, harta, dan main.”

“Kalau empat?” Tanya anaknya kembali. Luqman menjawab, “Agama, harta, malu, dan akhlak yang mulia “.

“Kalau lima, apa ayah ?” Luqman kembali mcnjawab, “Agama, harta, malu, akhlak yang mulia dan dermawan “.

BACA JUGA: Hikmah Luqman Tak Lebih Indah daripada Kebenaran Al-Quran

Putra Luqman kembali bertanya,

“Kalau enam ?” Luqman lalu menjawab, “Wahai anakku, kalau di dalam diri seorang manusia berhimpun yang lima itu raja, maka dia adalah orang yang bertakwa, dan Allah penolong hamba yang menjauhkan diri dari setan.”  []

Sumber: Hikmah dalam Humor, Kisah dan Pepatah/ karya Abdul Aziz Salim Basyarahil

About عبد الله

Check Also

Bertemu Orang dari Kampung Nabi Yunus

Pada 'Amul Huzn, tahun kesedihan, setelah ditinggal selamanya oleh istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib, Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah pergi ke Thaif.

you're currently offline