Foto: teetertotter - DeviantArt

Umar bin Khattab Lakukan Perjalanan ke Syam dengan Pelayannya

 

Suatu hari, Umar ibnul Khattab melakukan perjalanan ke negeri Syam ditemani seorang pelayannya. Karena terlalu tawadhu dan lembutnya, ia naik unta bergantian dengan pelayannya itu, sedangkan ketika itu ia tengah memegang jabatan Amirul Mu’minin.

Jika sampai giliran Umar r.a yang menaiki unta, maka pelayannya berjalan kaki beberapa waktu sambil memegang tali kendali. Setelah itu, mereka ganti posisi, Umar r.a turun dan berjalan kaki beberapa waktu sambil memegang tali kendali, sedangkan pelayannya naik ke atas unta. Begitu seterusnya, mereka saling bergantian menaiki unta sampai mereka telah hampir sampai di negeri Syam ketika itu,yang mendapat giliran untuk menaiki unta adalah si budak.

Maka si pelayan naik ke atas unta, sedangkan Umar r.a berjalan kaki sambil memegang tali kendali. Ketika Umar r.a tengah berjalan, ia melihat kolam air, kemudian ia turun ke kolam air tersebut sambil memegangi tali kendali dan menyelipkan sandal di ketiak sebelah kiri.

Ketika sedang melakukan hal itu, ia dihampiri oleh Abu Ubaidah Jarrah, yang ketika iitu menjabat sebagai Amir negeri Syam. Dia adalah salah seorang di antara sepuluh orang yang di ritahukan akan masuk syurga.

Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mu’minin, para pembesar negeri Syam akan keluar menemuimu, alangkah tidak layaknya jika mereka menyaksikanmu dalam kondisi seperti ini.”

Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh Umar r.a adalah, “Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam. Allah adalah Maha lembut dan Dia menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Lalu mengapa aku tidak bisa bersikap lembut kepada pelayanku, dengan merendahkannya dan bersikap takabur kepadanya?

“Wahai saudaraku, apakah kamu telah lupa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan teladan dan panutan bagi kita semua, ketika beliau memperbaiki sendiri sepatunya dan menambal sendiri bajunya?” []

Sumber: Sumber: 40 Kisah pengantar Anak Tidur/Karya: Najwa Husein Abdul Aziz/Penerbit: Gema Insani.

About Admin 1

Check Also

Saya Saudara Jauh Muawiyyah

Ada seorang lelaki tak dikenal ingin datang menjumpai Muawiyyah. Di depan rumah, ia berjumpa pertama kali dengan penjaga gerbang.

you're currently offline